بی حوصله‌م

آشوبِ آشوبم... حتی نمیتونم بنویسم چی داره میگذره!

اینقدر دلم میخواد بشینم از عالم و آدم گله کنم، اما میدونم باز دوباره بحث و درگیری پیش میاد. دوست دارم به تک تک نزدیکانم بگم که بد کردند، بد...

این 2-1 ماه اخیر سعی کردم سکوت کنم و یه گوشه بشینم و هیچی نگم. تا کی باید این روال ادامه داشته باشه. تا کی باید .... هیچی!

/ 0 نظر / 42 بازدید