فقط آدم است و نه چیزی بیشتر...

گاهی آدم خودش را در موقعیتی قرار می‌دهد که نباید می‌داده، گهی می‌خورد که نباید می‌خورده، غلطی می‌کند که نباید می‌کرده…

گاهی آدم مدام به داده‌ها و خورده‌ها و کرده‌هایش فکر می‌کند… اعصابی که داده، حسرتی که خورده، ناله‌هایی که کرده…

گاهی آدم با خودش یار می‌شود و بر علیه پشیمانی و شرمندگی می‌نشیند سر یک میز و حکم می‌زند و هفت – هیچ می‌بازد…

گاهی آدم از پشیمانی و شرمندگی می‌بازد… گاهی آدم روی هیچ می‌بازد… گاهی آدم، فقط آدم است و نه چیزی بیشتر.


/ 2 نظر / 28 بازدید
ali

هیچوقت بدون سلام جای وارد نمیشم اما شرم این کلمه مقدس رو تو جای بکار ببرم که تو حتی کمترین احترامی رو برای خواننده هات غائل نیستی که اگه بودی هر واژه سخیفی رو بکار نمیبردی

احمد

خدارحمت کنه سهرابب سپهری رو [دست]